93/05/10 جمعه 14:13
جستجوی ساده محتوایی
روش جستجو:
به صورت عادی
مقادیر شامل تمام کلمات باشد (AND)
مقادیر شامل یک از کلمات باشد(OR)


آمار بازدید
93/05/10
بازدید: ١٧١
IP: ۶٣

93/05/09
بازدید: ۴۵۴
IP: ١٧۶

93/05/08
بازدید: ۴۶٨
IP: ١٣٧

93/05/07
بازدید: ۵١٢
IP: ١٣۶

93/05/06
بازدید: ۵۵٣
IP: ١٧۶

93/05/05
بازدید: ٧۶۴
IP: ٢٢٩

93/05/04
بازدید: ۶٨٠
IP: ١۶٠


افراد آنلاین: ٢
IP: 54.197.108.124
از: ...
سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادیمرکز آموزش علمی-کاربردیرمضان-ماه میهمانی خدا
آخرین اخبار
تمدید پذیرش دوره کاردانی  حرفه ای 1393 تمدید پذیرش دوره کاردانی حرفه ای 1393
تمدید پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای سال 1393 دانشگاه جامع علمی کاربردی
بازدید: ۴٨
اطلاعیه شهریه اطلاعیه شهریه
به اطلاع کلیه دانشجویانی که درترم تابستان 923 انتخاب واحد کرده اند،می رساند:
بازدید: ۴١
اطلاعیه روز قدس اطلاعیه روز قدس
بازدید: ۴۶
پذیریش دوره کاردانی حرفه ای 1393 پذیریش دوره کاردانی حرفه ای 1393
پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای سال 1393 دانشگاه جامع علمی کاربردی
بازدید: ١۵٩
انتخاب واحد ترم تابستانی انتخاب واحد ترم تابستانی
به استحضار دانشجویان کاردانی و کارشناسی پودمانی حرفه ای زیر می رساند :
بازدید: ٧۴